U gebruikt een oude versie van Internet Explorer. Deze website is geoptimaliseerd voor IE9 en hoger.
NL   EN  
 

Disclaimer

De door Rabobank Nederland op/via deze site(s) verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst.


De door Rabobank Nederland verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Rabobank Nederland kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Rabobank Nederland en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Rabobank Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Rabobank Nederland worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Rabobank Nederland.

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Rabobank Nederland omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Beleggen
Rabobank Nederland en de andere onderdelen van de Rabobank Groep die als effecteninstelling zijn aan te merken zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. Genoemde beleggingsinstellingen beschikken over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wet toezicht beleggingsinstellingen. U dient zelf na te gaan of de in een publicatie opgenomen beleggingsadviezen in overeenstemming zijn met het voor u vastgestelde doelrisicoprofiel. U kunt daarvoor contact opnemen met uw adviseur van de Rabobank. Indien u (deels) belegt met geleend geld, betekent dit dat u het risico loopt dat u uw inleg verliest of zelfs een schuld overhoudt.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Van de beleggingsfondsen van Robeco en bepaalde levensverzekeringsproducten is een financiële bijsluiter opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico's. Vraag erom en lees hem voordat u het product koopt.

Bij de berekeningen op de site zijn we uitgegaan van een aantal algemene uitgangspunten waarvan niet vaststaat of die op uw persoonlijke situatie van toepassing zijn. De berekeningen zijn derhalve uitsluitend indicatief en kunnen aan wijziging onderhevig zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

Jaarverslagen
Deze site biedt onder meer informatie uit verschillende jaarverslagen van de Rabobank Groep. Deze verslagen zijn ook in druk verschenen. Ter kennisname van de complete publikatie is het mogelijk om de verslagen te downloaden. In geval van conflict is de door Rabobank Nederland uitgegeven gedrukte versie leidend.

Rabobank Nederland is een handelsnaam van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.

Rabobank Nederland staat ingeschreven bij de K.V.K. onder nr. 30046259.