Politieke overwegingen


Politiek is een fenomeen sinds het begin van de mensheid. Sinds mensenheugenis heeft de mens politieke belangen laten gelden, politieke belangen met geweld laten gelden en onherstelbare schade aangericht.Maar aan de andere kant is politiek een kracht voor menselijke vooruitgang; politiek doordringt wetenschap, filosofie en sport, en zelfs het leger wordt geleid door politiek.Deze functie van de politiek in het beheersen van alle aspecten van het menselijk bestaan is waar de verschillende aspecten van de menselijke ziel aan de oppervlakte komen en de schaduwzijde van de mens, gesteund door macht, is waar de dragers van politieke ideeën, die voorheen op een verzoenende manier werden gepromoot, zijn getransformeerd door de wapens. Wanneer de kracht van hun argumenten wordt ondersteund door de macht van geweld en propaganda, kan dit het onheilspellende begin zijn van verdere ontwikkelingen.

politika

Zelfs als we autocratisch geregeerde staten en staten met feodale systemen buiten beschouwing laten, wat de moeite waard is na de ineenstorting van het project dat communisme of socialisme heet, is deze politieke tendens er één van de belangrijkste. In termen van slachtoffers van ideologische tendensen, is het de moeite waard om te stoppen bij het meest voorkomende politieke systeem in beschaafde landen vandaag de dag, dat wil zeggen democratie, terwijl het waarschijnlijk de meeste doden in de geschiedenis heeft veroorzaakt.De democratie die gebaseerd is op het Griekse Démos, oftewel de heerschappij van het volk, is zeker geen duidelijke afgeleide van de ideeën van de filosofen uit de oudheid die een prachtige inbreng hadden in deze politieke stroming, maar de geschiedenis heeft aangetoond dat de oorspronkelijke ideeën van deze wijsgeren Verre van hen, de geschiedenis laat zien dat er ook dingen zijn gedaan in naam van de democratie.

budoucnost

Het verlangen om geen pion te zijn in de stemmingen en tactieken van de machthebbers is heel vaak uitgebuit in naam van geloof, ras, politieke voorkeur en andere eigenschappen.Zie politiek daarom niet als een afgerond proces, maar als een evolutie, als twee parallelle lijnen die elkaar nooit kruisen.Een van de parallellen is het verlangen naar menselijke bloei, de andere is de parallel van het ergste dat hogere machten ons hebben aangedaan, en welke parallel historisch gezien het huidige politieke systeem voor zich heeft is slechts een kwestie van perspectief. Ik weet niet of het in de menselijke macht ligt om politiek te bedrijven, maar soms biedt het alleen positieve dingen en probeert het nooit meer door te dringen. Parallellen van negatieve menselijke kwaliteiten en politieke ambities, individuen, naties en gemeenschappen zijn in de tegenovergestelde richting gegaan.

Misschien zullen ze dat op een dag

wel doen.