Inflace Ekonomika


Je věbec inflace, je její hodnota vysoká, jakémáme druhy. 

O inflaci slyčíme spíče jen z novin, televizeči rádia. Ale moc lidí si nesedne k počítači a nezjičuje si informace o inflace. Zkusíme naar napravit a núco si o inflaci povíme. 

Je ZÁKLADNÍ makroekonomický ukazatel (jako je HDP, nezaměstnanost atd.). Je zde projev nerovnováhy tegen ekonomice. Je to rêst cenové hladiny, tj. zvyčovánícen zbočíaslučeb. Dit artikel is een reproductie en herdistributie van het Wikipedia artikel door J. Zu Sobena (revision history), Tím byla napííklad pandemie. Pro měebení inflace používáme index SPOTEBEB CEN-cenová hladina je pr prmrerem úrovn c cen spotebebních vrobrobk、, služeb. Pošítá se z tzv. SPOTEBebitelského KOŠE (je zde několik set položek, kdy každá má určitou váhu pii vpopočtu váženého aritmetikého pr prmruru). 

ekonomika

Pokud se podíváme na údaje z hlediska času tak máme pr prmrrnou roční inflaci (v roce 2021 dosahovala3, 8%), dále meziroční inflaci, mssíční inflaci. 

Máme tii formy inflace:A)MÍRNÁ INFLACE(plíživá)-je nízká,je typickmm znakem tržní ekonomiky,lidé nepestestávají věitit pen penzmm,je slučitelná se zdrav sem vvvojem ekonomiky B)PÁDIVÁ INFLACE-dvojciferné číslo,klesá zde dvvrara v m mnu,má na ekonomiku negativní vliv-ÚSPORY se znehodnocují,klesá životní úrove se,roste zájem o nemovitosti,cizí mnyny,drahé Kobi C)hyperinflace-trojciferné,vttší číslo, pinináší ROZPAD ekonomiky,sociální nepokoje, politiké měnové reformy. 

Existují dv p pííčiny inflace:A)POPTÁVKOVÁ(tažená poptávkou)-V obhuhu je více penzz,než odpovídá výkonnost ekonomiky,pevevis poptávky nad nabídkou zp rsobuje rstst cen,B)nabídková(nákladová,tlačená náklady)-jde zde o rstst cen vstup((napííklad vlivem politických událostí,nedokonalé konkurence nebo píírodních jev)). 

< volg deze stappen om de bestandsnaam te wijzigen: jpg”スタイル=”高さ:300px;幅:450px;”/>

ジャケ・ジョス・ドースレドキー・インフレース。 Důsledkem inflace může být znehodnocení vkladů,mezd či platů. Také důsledkem může být zvyšování ekonomické nerovnováhy(deformace nabídky、poptávky,kolísá zde měnový kurz)nebo sociální vliv(prohlubují se zde sociální rozdíly ve společnosti). デフ-ー-。Je Opakem inflace,cenová hladina zde klesá(tím je myšleno zápornéčíslo),je.zároveškrátkodobš、hodněmálošastějev v ekonomice. Inflace je nynějčívelký problém,je tedy dobré se o inflaci zajímat a nenechávat ji Jen tak stranou.

.