ošemetná politika


Politika je něco、je takové velice zajímavé、ošemetné téma,protože lidé,kteří se třeba například zajímají opravdu hodně O politiku tak také musí počítat s tím,že vlastně ne všichni lidé kolem Nich V okolí jejich rodině,budou mít stejné názory na politiku,jako Maji鬼. A to také právě potom připadávěvahu,še se potom také lidé opravdučasto hádají. ああ、トム、私は誓う。 ヤー学se právě tehdy pohádala minule s mým otcem,který právě říkal,že kterou politickou stranu mám vůbec ráda. Já jsem mu Tedyčekla svou politikou stranu anebo politika,kterěmě docela zajímá a se kterěmi jeho názory já souhlasím.

Politika není všude stejná.

Otec se na mú opravdu hodnúnaútval,vúbecnechápal,.”Jak já prě tohle měu věbec dopustit,še bych měla ráda zrovna tohoto politika. Ale Co je na tom divného? Vždyť se neptal,kdyby se mě neptal tak vlastně bereをtak、že mám基幹研究所ráda politiku stejně jako、jenomže takhle.není,kašděmásvějnázor. Jámám také svénázory na politiku,mámázory negativní,a dokonce I pozitivní,ale takémám neutrálnínázory na politiku. トトsi myslím,že když člověk má nějaké názory na politiku anebo na určitého politika anebo na vládu、、のse přece člověk na něho neměl zlobit.

Politika by měla být slušná.

je to prostěkašdéhonázor. Já také vyznávám určitý druh politiky anebo politické strany,エールkdyž někdo má úplně pravý opak tak já se taky na něj nezlobím、normálně se s tím člověkem mohu bavit. Dokonce také kamarádím. Každý má jiné názory、tipy anebo rady,takže prostě Tady nemůžete člověku nadávat,žeにmá třeba jiné politické názory、že se třeba zajímá O politiku,nebo že se třeba O politiku vůbec nezajímá. Moje maminka se třeba O politiku věbec nezajímá,protočečnebaví se hádat tady,elpotom nastáváotázka,proš?se múla hádat,proú?セ・ムラ・スティドート?スヴェー-ナゾリー? Nebo za to jako Ona politikou stranu vyznává? Tady Mi přijde takové divné.