Wat is het verschil tussen een overeenkomst voor de uitvoering van werk en een activiteitenovereenkomst?


Met een werkprestatieovereenkomst mag je maximaal 300 uur per kalenderjaar werken.

De werkprestatieovereenkomst is niet beperkt tot de arbeidsduur per jaar, maar je mag tijdens de looptijd van de overeenkomst gemiddeld de helft van de door je werkgever voorgeschreven arbeidsduur per week werken.
osoba a otazník

Vertaling: de door de werkgever voorgeschreven wekelijkse arbeidsduur is 40 uur/week.

Volgens de activiteitenovereenkomst mag de werknemer maximaal 20 uur per week werken. De maximale arbeidsduur is dus halftijds.

Zowel de werkprestatieovereenkomst als de activiteitenovereenkomst moeten schriftelijk worden overeengekomen. Mondelinge afspraken zijn ongeldig.
žena před tabulíDeze afspraken scheppen geen wettelijke verplichtingen voor de werkgever die voortvloeien uit de arbeidsrelatie. Er is bijvoorbeeld geen recht op vakantiegeld, medische zorg, overwerk, nachtwerk of weekendgeld.
žena před tabulí

Je hebt recht op vakantiedagen als je werkgever het recht op vakantiedagen rechtstreeks heeft vastgelegd in een overeenkomst. Dergelijke gevallen zijn echter zeldzaam.

Overeenkomsten zijn voordelig voor werkgevers omdat ze (tenzij anders overeengekomen in de overeenkomst) alleen loon voor werk betalen en niets anders. 51]

Het is ook voordelig voor kortetermijnwerk, omdat er meestal geen ziektekosten- of sociale verzekeringspremies zijn. [Beperkingen op premies:

Als er loon is overeengekomen en betaald tot een totaal bedrag van 10.000 SEK, geeft de prestatieovereenkomst geen recht op het betalen van premies. Werkgevers zijn verplicht om de sociale en ziektekostenverzekering te betalen voor het overeengekomen en betaalde loon boven 10 001 SEK in totaal.

De overeenkomst inzake werkzaamheden schept geen recht om premies te betalen tot een totaalbedrag van 2 499 SEK. Met andere woorden. Als de totale beloning SEK 2.500 of meer bedraagt, is de werkgever verplicht om zowel de ziektekostenverzekering als de sociale verzekering te betalen.
otazník a vykřičník na dlani

Ziektekosten- en sociale verzekering wordt betaald door de werkgever voor zowel werknemers als werkgevers.

De werkgever houdt vooruitbetaalde of ingehouden belasting in op het contract, afhankelijk van of de werknemer een belastingaangifte heeft ondertekend.

.